Het wapen van Kethel en Spaland werd op 24 juli 1816 bij besluit van de Hoge Raad van Adel aan de Zuid-Hollandse gemeente Kethel en Spaland in gebruik bevestigd. Op 1 augustus 1941 is de gemeente opgegaan in de gemeente Schiedam, waardoor het wapen niet langer officieel gebruikt wordt. In het wapen van deze gemeente zijn geen elementen overgenomen uit het wapen van Kethel en Spaland. Kethel was een zelfstandig dorp ten noorden van Schiedam. Een bijzonderheid van Kethel was dat het twee kernen had:

  • de oude kern zoals die zich nog steeds bevindt rond de Dorpskerk. De bouw van deze kerk dateert vermoedelijk uit 1225-1250 en verving de "Kapel van Willibrord" (anno 1164). Deze van oorsprong katholieke kerk is sinds 1578 een hervormde kerk.
  • een nieuwere kern, Kerkbuurt, ligt ten noordoosten van de oude kern bij de huidige katholieke Sint-Jacobuskerk uit 1890, een ontwerp van architect A.C. Bleijs.
Beide kerken zijn rijksmonument en Kethel heeft de status van beschermd dorpsgezicht.
Bron wikipedia
Kethelstraat april 2018 na vervanging gevelplaten
Kethelstraat april 2015 na vervanging kozijnen
Kethelstraat 2014
De Kethelstraat in vroegere tijden, toen er nog een pakhuis op de plaats van onze flat stond en je nog in de straat kon parkeren.
De Kethelstraat in 1960. Hotel "Bellevue" staat dan nog tussen de Zuidwal en de Kethelstraat.
Tramlijn op de Zuidwal 1959.
Kethelstraat met op de achtergrond de Groenmolen. Het wiekenkruis is in 1922 verloren gegaan.

VVE Kethelstraat 1-16
p/a Kethelstraat 11
2611 AG Delft
t 015-2144485